Fleischmann Transformatorer

Från slutet av 1940-talet och fram till mitten av 1980-talet har Fleischmann använt sk. analoga transformatorer. Transformatorerna har så när som på två undantag varit gröna. (Den första trafon till tåg var grå och trafon till bilbanorna är röd)

Den första serien som kom kallades för 500-serien. De var av plåt och hade separat transformator och ett löst köragregat. De första hade inte polvändare för att ändra körriktning utan det fick man komplettera med. Transformatorerna fanns både för 110 v och 220 v. Körströmen var/är 14 v likström medan belysningsströmen är 12 volt växelström. 500-serien bestod även av en rad tillbehör så som växelpultar, signalpultar, fördelarplattor och olika reläer m.m.

På 60-talet kom 700-serien och det är bara ett nummerbyte. Olika utvecklingar har sedan lett fram till 6000-serien, den analoga serie som fortfarande används.

På mitten av 80-talet kom så den digitala serien vilken ej närmare berörs här.

 
 
Belysningstransformatorer
Serie 6000

© 2007 Fleischmannmuseum.se | Kontakt