Fleischmann Tåg i skala HOe

Skala HOe är en s.k smalspårig järnväg där spårvidden är 9 mm vilket motsvarar 802 mm i verkligheten.
Smalspåriga järnvägar byggdes oftast av ekonomiska skäl då de var billigare att bygga av naturliga skäl p.g.a mindre räler och mindre syllar.

Som modelljärnväg passar smalspår bra då man t.ex har begränsat utrymme vilket gör att man behöver använda kortare kurvradier. Dessutom var/är de verkliga förebilderna ofta små vilket gör att det är rimligt att bygga efter en verklighetstrogen förebild.

I Sverige finns en särskild förening, Smalspårsfrämjandet, som bygger smalspåriga järnvägar som modell.

På vår museijärnväg finns en mindre smalspårig järnväg i skala HOe som en del av den större banan.

© 2007 Fleischmannmuseum.se | Kontakt