Kartonger, askar och boxar

Kartonger, askar eller boxar. Kärt ”barn” har många namn. Samlandet av emballage är en kul utmaning eftersom det finns fler sorters kartonger och askar än vad jag anat. En del av utmaningen är skicket. Ett annat är priset och de har onekligen med varandra att göra.
Utförandet varierar, så även färger och material. Till en början var emballagen grå och av hårdpapp. Så småningom fick de grå kartongerna färgade etiketter. Även kartongerna blev färgade. Kartongerna blev försedda med transparent plastfilm på ena långsidan för att visa produkten utan att man behövde öppna förpackningen.
På 60-talet kom frigolitboxar med papplock och så småningom plastlock.
Idag är det mestadels plastaskar som gäller. Museet har i nuläget ca 150st olika emballage.


GFN Meccano Fleischmann 1930-tal


Kartongbild från 1940-talet


Kartongbild från 1950-talet


Kartongetikett från 1952


ODIMA Svensk leverantör


Kartonger för bl.a Ångmaskiner med tillbehör

 

© 2007 Fleischmannmuseum.se | Kontakt