År1917 dör så företagets grundare Jean Fleischmann. Hans änka Käthe och hans bror Jobst tar hand om företaget fram till 1940 då sönerna Johann och Emil Fleischmann tar över.

Företaget inriktade sig på produktionen av skepp och andra marina leksaker fram till år 1928 då utbudet växte genom uppköp av företaget Staudt.


 STAUDT  1860 - 1928

Företaget Staudt grundades redan år 1860 av Leonhardt Staudt i Nürnberg. Företaget imponerade mest genom ett antal landskapsmodeller som drevs med ett urverk eller med en ångmaskin.

Vid sidan av olika fartyg och karuseller visades i 1888 års katalog även en urverksdriven simskola med simmande dockor. En gång påslagen kunde modellen hålla på i upp till två timmar.

Efter sekelskiftet utgick landskapsmodellerna så småningom till förmån för skeppsmodeller och mekaniska figurer.

Katalogen år 1910/11 innehåller bland annat flera mekaniska figurer ur cirkusmiljön med även ett stort antal fartygsmodeller. Jämför man fartygsbilderna med de ur 1911 års Fleischmann katalog så ser man vissa likheter. Till synes har även Staudt köpt sina råfartyg ur Fleischmanns produktion på Bielingstrasse.

Efter att Staudts lager på mekaniska figurer var slutsåld avvecklades detta produktområde av Fleischmann. Utbudet av fartygsmodeller byggdes dock ut och moderniserades hela tiden.

År 1933 kom att vara av särskild betydelse för Fleischmann. Bröderna Bings leksaksproduktion gick år 1932 i konkurs.


BING  1837 - 1934

Året därpå kunde Fleischmann inte bara ta över en del av materielet ur fartygsmodellbygget utan även en del medarbetare. Detta pekar på att även Bröderna Bing köpte råmodeller ur Bielingstrasse från Fleischmann. Det är svårt att hitta en annan förklaring till varför Fleischmann annars var så intresserade av att köpa Bings avdelning för fartygsmodellbygge.      

Bland medarbetarna från Bröderna Bing fanns även en del försäljare. Detta gjorde det möjligt att slopa distributionen via storhandeln och istället erbjuda sina produkter direkt till leksaksfackhandeln. Produktionen inriktades mer och mer på urverksdrivna fartygsmodeller som fortfarande handlackerades.

 

Redan under 1910/11 återspeglade den tekniska utvecklingen på världshaven även utvecklingen i modellerna,  om dock av produktions- tekniska skäl i förenklad form. Bland annat passagerarångfartyget ”Bremen” och ett tankfartyg understryker detta. Medan ”Bremen” producerades i sammanlagt tioolika varianter (från 16cm längd med en skorsten, till 80cm längd med 2 skorsten och fyra livbåtar) fanns tankfartyget barai längden 52cm.

I motsats till passagerar- och fraktfartygen visar krigsskeppen fortfarande stora drag från 1910/11 års modeller.Detta ändrades inte förrän 1936/37 då en pansarkryssare i troget utförande och tre högsjö torpedbåtar introducerades. Byggnaderna på fartygsdäcket förenklades dock även på dessa modeller av produktionstekniska och kostnadsrelaterade skäl.

Den troligen största fartygsmodellen någonsin – en 7,5 meter lång variant av ”Bremen” – byggdes 1924.       Dessutom erbjöds metallbygglådan ”Phantasie”, leksaker till sandlådan, och två flygplan, bland dem en imponerande modell av ett sjöflygplan ”DO X”.

 Medan man vet att sjöflygplanet verkligen producerades, det finns minst ett exemplar i en privat samling,  kvarstår frågan om metallbygglådan någonsin existerade. Enligt en känd bygglådesamlare har den än så länge inte dykt upp i någon privat samling i Europa.

 
DOLL  1898 - 1938

När Fleischmann 1938 övertog företaget Doll & Co började ytterliggare ett nytt avsnitt i företagets historia. Från och med det ingick även modelljärnvägar och ångmaskiner i sortimentet.

Övertagandet av firma Doll & Co måste sättas i samband med nazisternas ariska politik. Till skillnad från de flesta andra expropriationer spelade här vänskapsrelationen mellan de båda företagsledningarna en större roll. Tittar man på Bröderna Fleischmanns annonser under 1938/39 så lägger man märke till att namnet  Doll & Co. såväl som öretagsloggan ”DC” behölls.

            

Fortsättning >>>

© 2007 Fleischmannmuseum.se | Kontakt