Katalog  för år  1908…

   

 1911 års katalog ger en bra översikt över det dåvarande utbudet. Tyngdpunkten var så kallade  ”magnetiska sortiment.”

Det var små handlackerade vattendjur och båtar av plåt med en liten järnbit i näbben eller fören. På detta sätt kunde man fiska upp dem ur vattnet med hjälp av en magnetförsedd pinne.

Förutom Fleischmann hade även andra företag i Nürnberg liknande produkter i sitt sortiment (tex. Karl Rosenbaum och Leonhardt Übelacker).  De större paketen som lämnade fabriken på Bielingstrasse innehöll oftast plåtbassäng som användes som vattenbehållare till leksakerna. Den största bassängen var 50cm i diameter och såldes tillsammans med 28 flytande föremål och tre magnetiska pinnar i fjärilform.

Till plåtbassängerna  erbjöds dessutom olika skepps - sortiment som till stor del bestod av magnetiska skepp. De var främst små krigsskepp i storlekarna mellan 5 och 20cm. För att göra produkterna ändå mer attraktiva för kunderna, innehöll några skeppspaket även små U-båtar. Dessa drevs av urverk och hade rörliga vikter inuti som lät dem dyka och stiga.

En annan prioritering i produktutbudet var de så kallade ”svandammar.” Till en svandamm hörde en plåtbassäng med en påbyggnad som t.ex. en borg, väderkvarn eller karusell och ett eller flera flytande föremål. Bassängen fylldes med vatten och med ett urverk kunde svanarna eller båtarna sättas i rörelse i upp till 15 timmar i sträck.

Frågan är huruvida svandammarna bör kallas leksaker?
De återspeglar mest modet under 1900-talet att skaffa små fontäner och vattenlekar till vardagsrum och salong.

Vid sidan av vattenbassängerna med flytande djur producerade Fleischmann även ett antal urverksdrivna vattenfåglar, exempelvis enligt katalogen,  ”vildand med rörligt huvud, fin lackering.  Gediget urverk, kan simma i cirklar – 20cm lång och 12cm hög”.

 

Höjdpunkten var säkerligen en vänligt blickande val,  i alla fall på katalogbilden, med följande katalogbeskrivning:   ”Val med utsökt urverk, en spännande nyhet, som medan densimmar samtidigt kan spruta vatten till en höjd av 100 till300cm, vrids upp med en nyckel från höger till vänster, så snart valen sätts ner i vattnet sätter den igång av sig själv.”

      Men den egentliga tyngdpunkten i produktionen var plåtskeppen med urverksdrift i storlekarna mellan 15 och 300cm. Mångfalden av modellerna gör det omöjligt att i detalj beskriva alla här. Vid sidan av ett antal skepp såsom passagerar- eller krigsskepp, som i liknande varianter också producerades av konkurrenterna, fanns också speciella modeller.

        Först ska nämnas ”vatten-bilen”. En plattform med säten, likt de i en bil, monterades på en katamaranliknande konstruktion och färdig var ”vatten-bilen”. I ett av de bakre sätena satt en plåtfigur som håller i styret. Farkosten drevs med ett urverk och hade en fartygspropeller och ett roder i aktern. Denna leksak producerades i tre olika storlekar – 21, 25 och 30cm längd.
Dessutom ingick även olika husbåtsmodeller i sortimentet.

Vid sidan av enstaka uppdrag från rederiet ”Norddeutscher Llyod” (att bygga modeller av deras fartyg, övers.anm) byggdes på Bielingstrasse även modeller av snabba postångbåtar med dubbla propellrar. Dessa modeller var tänkta att ställas upp för beskådande då de inte kunde flyta. Katalogtexten ”Modellernas utförande gör dem även lämpliga att användas till högskoleundervisning pekar ut en vidare möjlig kundgrupp.

År 1911 presenterades för första gången olika utföranden av ”Noaks ark”. De mellan 22 och 30cm långa båtarna innehöll enligt katalogen även tre till sex figurer. Tyvärr deklarerades inte alltid materialet som hade används till figurerna. Troligen rörde det sig dock om massiva figurer. Till byggnaderna på fartygsdäcket använde man dock inte som vanligt handlackerad utan stansad plåt. Intressant är att resterna av dessa stansade plåtar troligen användes så sent som under 1930-talet till produktionen av de så kallade havsbadfartygen. Bland samlare är minst ett fartyg känt där man kan urskilja djurfigurer på plåten.

Sammanlagt erbjuds i 1911 års katalog nästan 30 olika fartygstyper i ett antal olika varianter. Jämför man katalogen  med utbudet av andra plåtleksaksproducenter i regionen kan man dra slutsatsen att Fleischmann troligen stod för en stor del av produktionen av fartyg och svandammar.

Så finner man i samlingen på Stadsmuseet Slott Salder en svandamm som utan tvekan producerades av Fleischmann, dock i en förpackning av Bröderna Bing.

Fortsättning >>>

© 2007 Fleischmannmuseum.se | Kontakt