F l e i s c h m a n n    Ångmaskiner & tillbehör

Fleischmann ångmaskiner är välkända för sin kvalitet och säkerhet.
Till varje ångmaskin medföljde tillbehör: Påfyllningstratt, torrbränsle samt reservpackningar.

Nr 125,2
Nr 235
   
   
Nr. 209 Färgsnurra 1953 Nr. 210 Kvarn 1953
Nr. 211 Fläkt 1953 Nr. 224 Press 1953
 
Nr 225
 
Nr. 230 Kvarnhus 1953 Nr. 232 Smed 1953
 
Nr 233
 
Nr. 235 Slipsten + figur 1953
Nr 237
Nr. 248/0 Transmission 1953
Nr 248,1
 
  Nr. 250 Slipsten 1953

 

© 2007 Fleischmannmuseum.se | Kontakt